Menu Zavřeno

GDPR

Ochrana osobních údajů

Vážení klienti, rádi bychom vás informovali o tom, jakým způsobem zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů, které nám s důvěrou svěřujete, při návštěvě našich stránek, nebo využíváním našich služeb.

 1. naše Společnost pro kreativní život, z. s., IČO 042 86 171, se sídlem Bieblova 406/6, Ostrava – Přívoz, 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod č.j. L 14436 (dále jen „společnost“), je oprávněná zpracovávat vaše osobní údaje.
 2. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.
 3. Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu.
 4. V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů naší společností, se prosím, obraťte na: e-mail: gdpr@spkz.cz nebo poštou na adresu sídla, Bieblova 406/6, Ostrava – Přívoz, 702 00
 5. Proč tyto osobní údaje zpracováváme? V zájmu poskytování kvalitních služeb, řádnému vedení evidence objednávek a povinné daňové evidenci je nezbytné k úkonům spojeným se zajištěním vašich zakázek, využívat některé vaše osobní údaje. Osobní údaje využíváme především k odpovědi na vaše poptávky, zpracování nabídky, pro emailovou a písemnou komunikaci s vámi, k evidenci tržeb a v neposední řadě, také pro případ kontroly státních orgánů.
 6. Které údaje zpracováváme? Jméno, příjmení, telefonní a emailový kontakt, případně adresu bydliště, či sídla. Při fakturaci také rodné číslo, číslo občanského průkazu a bankovní spojení.
 7. Jak tyto údaje získáváme?  Výhradně z vašim výslovným svolením, které nám poskytujete na základě žádosti o udělení souhlasu. O udělení souhlasu žádáme vždy, při jakékoliv komunikaci s vámi. Souhlas udělujete buďto prostřednictvím našich webových stránek, (např. při registraci, odesílání poptávky, dotazu na služby, žádosti o sjednáním schůzky, žádostí o zaslání informací, či jiných materiálů, nebo newsletteru, apod.)          V obchodním styku pak podepsáním objednávky, smlouvy a ostatních nezbytných dokumentů.
 8. Jak tyto údaje spravujeme? Vaše osobní údaje zpracováváme a evidujeme pouze pro účely naší společnosti. Pomáhají nám zkvalitňovat naše služby a zefektivnit komunikaci se zákazníky.
 9. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Nebudeme je nikdy předávat k dispozici třetím osobám, pokud nám k tmu nedáte vyslovený souhlas, a to ani za úplatu.
 10. Musíte však vzít na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit, či sdělit vaše osobní údaje subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. kontrolní orgány, orgány činné v trestním řízení, apod.).
 11. Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje? Společnost pro kreativní život, z.s., bude vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou, zpravidla 15 let, od udělení vašeho souhlasu.
 12. Na vaši žádost můžeme tuto lhůtu zkrátit, případně prodloužit.
 13. Máte právo požádat o sdělení, jaké údaje o vás evidujeme, své údaje můžete kdykoliv aktualizovat, nebo své svolení s užitím částečně omezit, nebo v plném rozsahu používání údajů odvolat (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost společnosti, uchovávat osobní údaje pro zákonem stanovené účely). Rovněž jste oprávněni vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Následně na vaši žádost, vaše údaje bez odkladu anonymizujeme a vymažeme z naši evidence, z výjimkou údajů, které jsme povinní uchovávat ze zákona, po zákonem stanovenou dobu.
 14. Jakmile uplyne zákonem stanovená doba pro uložení vašich osobních údajů, anebo doba, po kterou jsme povinni je uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje zcela vymažeme z našich databází a systémů.
 15. Vyhrazujeme si právo, využívat některé údaje v omezeném rozsahu k marketingovým účelům na svých stránkách www.spkz.cz, zejména vámi zaslané reference na naše služby, informace o výhercích soutěží v  článcích a příspěvcích, fotografie z námi pořádaných akcí, případně odkazy na stránky, informující o našich aktivitách. Vždy však tyto údaje vkládáme s vašim souhlasem. Na vaši žádost můžeme tyto informace kdykoliv odstranit.
 16. V případě, že máte pochybnosti o nezákonném zpracování osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, odkaz najdete zde uoou.cz

Registrační údaje, přihlášení a heslo pro přístup k vašemu účtu

Pokud si na našich stránkách www.spkz.cz objednáváte jakýkoliv kurz, workshop nebo školení, je nezbytné se zaregistrovat. Uváděné údaje slouží pouze pro účely školení. Při registraci je vždy důležité, zabezpečit svůj účet heslem. Doporučujeme používat bezpečná hesla, která mají nejméně 8 znaků. Musí vždy obsahovat alfanumerické znaky, minimálně jednu číslici, velké i malé písmeno a speciální znak (*, -, +, _, ?, nebo ! ).

Heslo můžete měnit v jakémkoliv momentě. Pokud vaše heslo zapomenete, tak je dostupná bezpečná procedura změny zapomenutého hesla přímo na našich stránkách.

Sběr a zpracování osobních dat se provádí pouze tehdy, jestliže nám je sdělíte z vlastní vůle, např. za účelem poptávky po službách, vyžádáním podkladů apod. Vaše registrační data zpracováváme vždy na základě Vašeho souhlasu a pouze, pro účely daňové či jiné evidence, případně za účelem odesílání Vámi vyžádaných informací.

Váš souhlas s používáním osobních údajů můžete s okamžitým účinkem kdykoliv odvolat, odesláním emailu na gdpr@spkz.cz. Do zprávy uveďte větu „nepřeji si dále, aby vaše firma využívala mé osobní údaje“. Vaše data budou odstraněna z naší evidence. S výjimkou dat, uvedených v kapitole 13.).

Platnost těchto informací je od 21. 5. 2018 do odvolání.

 

Přejít k navigační liště