Menu Zavřeno

AUTORSKÁ PRÁVA

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH A ODKAZY:

Obsah byl vytvořen s maximální pečlivostí. Pokud však se na stránkách vyskytuje obsah či odkazy na stránky třetích stran, neneseme za správnost, úplnost a aktuálnost jejich obsahu žádnou odpovědnost. Jestliže se dozvíme o příslušném porušení práva, bude takovýto odkaz neprodleně odstraněn.

OBSAH STRÁNEK A AUTORSKÝ ZÁKON

Obsah a díla vytvořená provozovatelem na těchto stránkách podléhají autorskému právu České republiky a autorským zákonům EU. Příspěvky třetích osob, musí být vždy příslušným způsobem označeny.

Kopírování a šíření jakékoliv části těchto stránek je povoleno pouze s písemným souhlasem Společnosti pro kreativní život, z. s.(dále jen spkz.cz) Chráněny jsou celé internetové stránky společnosti, včetně prezentovaných obrázků a loga. Používání odkazů, tzv. hyperlinků na stránky spkz.cz, nebo na jakoukoliv jejich část, musí být vždy řádně označeno jako odkaz a to buďto textem, „odkaz na spkz.cz“ nebo aktuálním logem společnosti. Při využívání obsahu je nutné dodržovat autorská práva, práva na ochranu osobnosti, známková práva a ostatní ochranná práva spkz.cz, i třetích osob, které se na stránkách prezentují. Spkz.cz si vyhrazuje právo být informována o takovémto využití obsahu stránek a to na emailu: gdpr@spkz.cz nejpozději od 24 hodin od nastavení takového odkazu. Texty nebo odkazy, vytržené z kontextu, které se od výše uvedeného liší, vyžadují před vložením vždy souhlas společnosti spkz.cz. Společnost si vyhrazuje právo nastavení odkazu zakázat v případě, že tím dojde k poškození jména společnosti, dobrých mravů, či bude prezentace firmy spojena s nevhodným či vulgárním obsahem.

Provozovatelé této stránky se snaží vždy zohledňovat autorská práva svoje i jiných osob. Děkujeme, že nám v tom pomáháte.

 

 

Přejít k navigační liště